Coaching & PNL

Què és el Coaching ?

El Coaching és una metodologia que facilita el desenvolupament personal i professional. En un procés de Coaching es  tracta bàsicament d’assolir  objectius, de prendre decisions i de provocar canvis.

El Coaching parteix d’una conversa estructurada, fa servir una colla d’eines i sobretot preguntes per tal que  el coachee (client) prengui consciència, s’obri a noves perspectives i trobi les millors respostes.

En un procés de Coaching es defineix bé l’objectiu, s’analitza el punt de partida, els recursos, les diferents opcions, es dissenya un pla d’acció i es treballa la motivació, la responsabilitat i el compromís per fer-lo efectiu.

El Coaching parteix del present i es dirigeix al futur, el passat només serveix per aprendre. El Coaching s’enfoca en les solucions. El Coaching és acció.

El Coaching treballa Actituds, Hàbits, Comportaments, Habilitats, Competències, Creences, Valors, Identitat, Missió i Visió.

El coach (entrenador o vehicle) creu en el potencial de les persones, respecta a cadascú sense jutjar-lo, i acompanya professionalment al client en el procés. Cal diferenciar al coach d’altres professionals (consultors, mentors, terapeutes, etc.).

Què és la PNL ?

Una pressuposició bàsica de la PNL (programació neurolingüística) és que “el mapa no és el territori” . Si sabem com configurem el nostre mapa sabrem com modificar-lo i la PNL ens ho explica.

La PNL diu que el llenguatge (lingüística) es correspon amb els pensaments (neuro) i a l’inrevés. Estudia com estructurem (programació) la nostra experiència subjectiva, com pensem, com creem els nostres estats emocionals, com construïm el nostre món interior i com li donem significat.

Què és Coaching & PNL ?

Es tracta d’utilitzar els coneixements de PNL durant el procés de coaching per comunicar-nos de manera més eficaç, fer millors preguntes, obtenir millors respostes i en definitiva accelerar el procés vers la consecució de l’objectiu.

No ha canviat res, només he canviat jo, per tant, tot ha canviat
Marcel Proust