Mètode

Estil

Aplico els coneixements de la PNL (programació neurolingüística) a la metodologia del coaching per tal de guanyar en efectivitat.

El meu estil de coaching és “no directiu”, això vol dir que el coach mai li diu al coachee el que ha de fer, és el client qui té les respostes, qui pren les decisions i el responsable d’assolir el seu objectiu, tot el mèrit és seu.

Acord

El coach és responsable de que el procés avanci correctament, cenyint-se al codi ètic i a l’acord de coaching, on s’estableixen les condicions del procés després d’una primera sessió exploratòria gratuïta. La confidencialitat queda garantida amb la firma d’un document.

Sessions

Les sessions poden ser presencials o per videoconferència.

La durada i la freqüència varia en funció del client, és ell qui marca el ritme del seu procés i el coach el respecta. Generalment tenen una durada d’una hora i una periodicitat setmanal, quinzenal o mensual. Cal ressaltar que el procés té un principi i un final, i que mai ha de crear dependència.

Competències

L’escolta activa, l’establiment de confiança i la comunicació directa, són només algunes de les competències bàsiques del coach, el següent link et portarà a les 11 competències clau del coaching professional segons ICF- International Coach Federation –

 

 

Digues-m’ho i me n’oblidaré. Ensenya-m’ho i potser me’n recordi. Involucra’m i ho entendré
Confuci