Política de privadesa

  • En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Directiva 95/46/CE i la Llei i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic, ROSER SELLÉS PUIG COACHING & PNL (d’ara endavant, ROSER SELLÉS) posa en el seu coneixement que:
  • I.- Les dades personals facilitades a través del Lloc Web de titularitat de ROSER SELLÉS, www.coaching-roserselles.com (d’ara endavant, ROSER SELLÉS) pel client o usuari del portal s’incorporaran en un fitxer automatitzat de titularitat (responsable de fitxer) de ROSER SELLÉS, sent les dades mínimes per a l’alta i utilització dels serveis oferits en el portal així com per a comunicar-li les novetats o canvis existents i totes les comunicacions comercials dels serveis o productes relacionats amb noves tecnologies que ofereix ROSER SELLÉS conforme al seu objecte social. Aquesta informació és propietat de l’usuari o client comprometent-se ROSER SELLÉS al seu correcte tractament (en el seu guarda i gestió) i confidencialitat aplicant per a salvaguardar l’anterior, la seguretat informàtica establida en la legislació espanyola i permeta la tecnologia del moment, a fi d’impedir l’accés o ús indegut a les dades, la seua manipulació, deterioració o pèrdua.
  • II.- Les dades no seran cedits a tercers excepte en els casos previstos en la legislació espanyola, sense perjudici que els usuaris poden exercitar en qualsevol moment els seus drets arc d’accés, cancel·lació o rectificació, sol·licitant-ho adjuntant fotocòpia de DNI a la següent adreça:
    També podrà efectuar-se en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un e-mail, adjuntant còpia de DNI a l’adreça info@coaching-roserselles.com mitjançant sol·licitud signada acompanyant còpia del seu DNI.
  • III.- L’usuari o client si és persona física haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient conforme a la seua legislació personal o una persona jurídica vàlidament constituïda conforme a la Llei eximint-se ROSER SELLÉS de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
  • IV.- ROSER SELLÉS no utilitza cookies en la seua pàgina web de manera que no efectua un seguiment de la navegació efectuada pels seus Usuaris.
    Les cookies de sessió s’eliminen al poc temps una vegada es tanque el navegador en ser fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedisca la creació d’arxius cookies o s’advertisca de la mateixa.